top of page
ค้นหา
  • indigo

indigo ผ้าครามที่มี " มนต์เสน่ห์ "


What Is Indigo?

เป็นการย้อมผ้าที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งปัจจุบันยังใช่อยู่ !!!

มีประวัติ มามากกว่า 4,500 ปี

การย้อมครามนั่น กว่าจะได้สีที่ตรงความต้องการนั่น มีหลายวิธี จากการหมัก,จำนวนการ

ย้อม และอีกหลายวิธี

โดยการทอและวิธี ขึ้นอยู่กับแต่ละแบรน

และประเทศที่ก็มีแหล่งย้อมผ้าครามที่ขึ้นชื่อหลายแห่งยกตัวอย่าง เช่น จังหวัดสกนคร

และ jeans ก็คือ การย้อมสี " คราม " จนได้สีที่เข้มที่สุด และ การท้อจะเป็นการทอที่แน่นที่สุด

จนได้ผ้าที่มีเอกลักษณะเฉพาะ ตัว และสร้างสรรค์ จนเป็นแบรนนั่นๆต่อไป

เรื่อง bankenstyle ig : let_gotravel

ภาพ www.google.com


ดู 460 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page